صرافی سون   |

Record deleted successfully

نرخ ارز

كشورارزخريدفروش
USA - USD 1.331.345
Euro1.3851.405
England-GBP1.611.65
Australia - AUD0.890.94
China - CNY0.180.21
Mexico - MXN0.0700.074
Switzerland - CHF1.381.44
Japan - JPY0.00950.01
India - INR0.0140.0185
Turkey - TRY0.070.09
Dominician - DOP0.0250.028
Costa Rica-CRC0.00200.0025
Brazil - BRL0.240.29
Colombia - COP0.000250.00031
Chile - CLP0.00130.0017
Korea - KRW0.000950.0012
UAE - AED0.360.39
Saudi Arabia-SAR0.340.38
Morocco - MAD0.1250.165
Qatar - QAR0.330.37

نرخ دلار کانادا

كشورارزخريدفروش
ایران CallCall


صرافي سون


Montreal

صرافی سون


صرافی سون آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره در جهت انتقال ارز و حوالجات ارزی می باشد. برای تماس با صرافی سون می توانید به یکی از شعبه های این صرافی در شهر مونترال به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.


+1-438-728-0002
+1-514-596-4653
+1-514-586-2646
+1-514-624-0202


مرکز شهر
Tel: +1-438-728-0002
          +1-514-596-4653


Downtown: 1917 Saint-Catherine St W, Montreal, Quebec H3H 1M3

وست آيلند
Tel: +1-514-586-2646
          +1-514-624-0202


West Island: 4742 Boul Saint-Jean, Pierrefonds, QC H9H 4B2