صرافی سون   |

Record deleted successfully

نرخ ارز

كشورارزخريدفروش
USA - USD 1.331.345
Euro1.4151.435
England-GBP1.591.64
Australia - AUD0.890.94
China - CNY0.180.21
Mexico - MXN0.0720.076
Switzerland - CHF1.421.48
Japan - JPY0.01020.0109
India - INR0.0140.0179
Turkey - TRY0.070.09
Dominician - DOP0.0260.030
Costa Rica-CRC0.00240.0029
Brazil - BRL0.270.31
Colombia - COP0.000290.00037
Chile - CLP0.00160.0019
Korea - KRW0.001020.00128
UAE - AED0.350.39
Saudi Arabia-SAR0.3230.389
Morocco - MAD0.120.168
Qatar - QAR0.320.397

نرخ دلار کانادا

كشورارزخريدفروش
ایران CallCall


صرافي سون


Montreal

صرافی سون


صرافی سون آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره در جهت انتقال ارز و حوالجات ارزی می باشد. برای تماس با صرافی سون می توانید به یکی از شعبه های این صرافی در شهر مونترال به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.


+1-438-728-0002
+1-514-596-4653
+1-514-586-2646
+1-514-624-0202


مرکز شهر
Tel: +1-438-728-0002
          +1-514-596-4653


Downtown: 1917 Saint-Catherine St W, Montreal, Quebec H3H 1M3

وست آيلند
Tel: +1-514-586-2646
          +1-514-624-0202


West Island: 4742 Boul Saint-Jean, Pierrefonds, QC H9H 4B2