صرافی سون   |

Record deleted successfully

نرخ ارز

كشورارزخريدفروش
USA - USD 1.3351.359
Euro1.3051.339
England-GBP1.481.565
Australia - AUD0.850.92
China - CNY0.170.19
Mexico - MXN0.0660.071
Switzerland - CHF1.3351.395
Japan - JPY0.0090.0099
India - INR0.01350.018
Turkey - TRY0.0750.095
Dominician - DOP0.0220.027
Costa Rica-CRC0.00180.0022
Brazil - BRL0.230.28
Colombia - COP0.000280.00036
Chile - CLP0.00120.0016
Korea - KRW0.000950.0012
UAE - AED0.3250.355
Saudi Arabia-SAR0.310.36
Morocco - MAD0.130.16
Qatar - QAR0.330.37

نرخ دلار کانادا

كشورارزخريدفروش
ایران CallCall


صرافي سون


Montreal

صرافی سون


صرافی سون آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره در جهت انتقال ارز و حوالجات ارزی می باشد. برای تماس با صرافی سون می توانید به یکی از شعبه های این صرافی در شهر مونترال به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.


+1-438-728-0002
+1-514-596-4653
+1-514-586-2646
+1-514-624-0202


مرکز شهر
Tel: +1-438-728-0002
          +1-514-596-4653


Downtown: 1917 Saint-Catherine St W, Montreal, Quebec H3H 1M3

وست آيلند
Tel: +1-514-586-2646
          +1-514-624-0202


West Island: 4742 Boul Saint-Jean, Pierrefonds, QC H9H 4B2